Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas njesise se qeverisjes vendore

Rezultate permbledhese

Nr. i autoriteteve shites Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i ankandeve te shpallur Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i ankandeve te shpallur me fitues Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
54 122 579 259,724,965 251 105,696,127 102,356,298

Lista e ankandeve

Objekti i ankandit Vlera fillestare Leke Autoritet Prokurues Statusi i Ankandit
Dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme sipas udhëzimit nr.1 datë 09.06.2016 me objekt: Për qëllime pushimi, argëtimi” 74,985 Qeverisja Vendore Mirditë Ankand i shpallur
Dhenie në Përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosur Publik”: që i përket ekonomisë pyjore: “Ulëz” njësia Administrative Kthellë, me siperfaqe prej 0, 1631 ha me afat perdorimi (qiraje), 10 (dhjetë) vite në numrat e pasurisë nr. 93 a zk.2916, vol.4 12,233 Qeverisja Vendore Mirditë Ankand i shpallur
Për dhënien me qira të pasurisë me nr. 57/2 vol. 8 faqe 97 në Z.K. 3101 Qerret, e llojit “pa frut”, me sipërfaqe 15 400 m2” 270,000 Qeverisja Vendore Kavajë Njoftuar fituesi
"Shitje e shezllonave të sekuestruar". 238,300 Qeverisja Vendore Pogradec Ankand i shpallur
Shitje lende drusore dru zjarri 1,576,500 Qeverisja Vendore Pukë Ankand i shpallur
Shitje për skrap i automjeteve të dalë jashtë përdorimit 1,588,540 Qeverisja Vendore Pogradec Ankand i shpallur
Vjelje grumbullim i degezave te xines ne territorin e Bashkise Fier 120,000 Qeverisja Vendore Fier Ankand i shpallur
Vjelje grumbullim i boceve te pishes mesdhetare ne territorin e Bashkise Fier 400,000 Qeverisja Vendore Fier Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 1 - Rehovë Qeverisja Vendore Kolonjë Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 2 - Rehovë Qeverisja Vendore Kolonjë Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 3 - Taç Qëndër Qeverisja Vendore Kolonjë Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 4 - Taç Qëndër Qeverisja Vendore Kolonjë Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 5 - Taç Qëndër Qeverisja Vendore Kolonjë Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 6 - Taç Qëndër Qeverisja Vendore Kolonjë Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese +inventare (ish magazina e Trikotazhit) e ndodhur ne Korce ne pronesi te shoqerise “KEPUCA sha ne likujdim 5,129,150 Petrol Alba sh.a Ankand i shpallur
Shitje malli skrap të përfituar nga automjete të dala jashtëpërdorimit, në pronësi dhe inventar të Bashkisë Librazhd 1,412,300 Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise nr 13/51 truall dhe objekte ndertimore ne zone kadastrale 2441 Cerrik 15,802,000 Petrol Alba sh.a Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese +inventare (ish magazina e Trikotazhit) e ndodhur ne Korce ne pronesi te shoqerise “KEPUCA sha ne likujdim. 5,129,150 Petrol Alba sh.a Ankand i shpallur
Shitje materiale te riciklueshme gjendje ne magazinat e TEC Fier , ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim 753,513 Petrol Alba sh.a Ankand i shpallur
“Shitje Inventar i librave shkollore 35 tituj ( 2529 cope) ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA sha ne likujdim. 753,880 Petrol Alba sh.a Ankand i shpallur

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data