Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Autoritet Prokurues Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
Qeverisja Vendore Këlcyrë 94 197 1,422,030,257 150 1,237,496,511 1,166,407,766

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Këlcyrë Përmirësimi i banesave ekzistuese 16,478,712 Lidhur Kontrata 2AF shpk & ERGI shpk 16,391,400.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë Blerje materiale dhe aksesore hidraulike Lidhur Kontrata AGRON BALUKJA 44,000
Qeverisja Vendore Këlcyrë Blerje materiale dhe aksesore hidraulike Njoftuar Fituesi AGRON BALUKJA
Qeverisja Vendore Këlcyrë Blerje baze materiale per lyerje objekte shkollore Njoftuar Fituesi 5 XH GROUP 291,000.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë Blerje materiale dhe aksesore elektrike Njoftuar Fituesi BOA SORTE 322,000.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë Prerje Police Sigurimi per automjetet Njoftuar Fituesi INSIG SH.A 116,600.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë Rehabilitim dhe pastrim i kanaleve vaditese Njoftuar Fituesi EB-2000 519,750.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë “Karburant për Automjetet” 6,527,401 Njoftuar Fituesi AZ Distribution 6,385,494.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë Blerje kancelari te ndryshme dhe tonera per printer e fotokopjues Njoftuar Fituesi Adenis Kastrati 221,600.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë Blerje detergjente dhe materiale pastrimi e dezinfektimi Lidhur Kontrata SOLID GROUP 57,400
Qeverisja Vendore Këlcyrë “Karburant për Automjetet”. 6,527,382 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Këlcyrë “Karburant për Automjetet” 6,527,382 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Këlcyrë Blerje dru zjarri per shkollat dhe kopshtet vartese te Bashkise dhe Njesive Administrative Lidhur Kontrata SPARKLE 32 458,000
Qeverisja Vendore Këlcyrë Blerje Nafte Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Këlcyrë Mbikqyrje punimesh Rikostruksion i Ujsjllsit t fshatit Rodenj Fshatit i RI viti 2022.(Rishpallje) Lidhur Kontrata "DRICONS" 410,103
Qeverisja Vendore Këlcyrë Nafte Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Këlcyrë Blerje kancelari te ndryshme dhe tonera per printer e fotokopjues Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Këlcyrë Furnizim Vendosje pjese kembimi per automjetet Lidhur Kontrata HB-GROUPCONSTRUCTION 321,000
Qeverisja Vendore Këlcyrë Rikonstruksion i ambienteve shkollore, Shkolla Suke dhe Ballaban Lidhur Kontrata 99,990
Qeverisja Vendore Këlcyrë “Sistemim asfaltim i rrugës Ura e Mbrezhanit – Malshovë” 58,333,333 Lidhur Kontrata SHKELQIMI 07 SHPK 36,800,000.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë “Ndërtim Ujësjellësash për njësinë administrative Ballaban, Sukë dhe Dishnicë, Loti I (Nj.A Ballaban & Sukë)”. 3,320,000 Njoftuar Fituesi A & E Engineering SHPK 2,893,629.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë Blerje baze materiale per lyerje objekte shkollore dhe F.V dyer Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Këlcyrë Dhënien me qira të siperfaqes se fondit pyjor Deshnice ngastra 2/a me siperfaqe 1.2 ha . Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 123700 lekë për një vit kalendarik. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Këlcyrë Mbikqyrje e punimeve me objekt:“Ndërtim Ujësjellësash për njësinë administrative Ballaban, Sukë dhe Dishnicë, Loti I (Nj.A Ballaban & Sukë)”. 3,320,000 Lidhur Kontrata ”ZETAKONSULT”Shpk & “ZENIT&CO”SHPK 2,886,919.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë “Ndërtim Ujësjellësash për njësinë administrative Ballaban, Sukë dhe Dishnicë, Loti I (Nj.A Ballaban & Sukë)”. 252,277,207 Lidhur Kontrata HTM & BE-IS 249,483,204.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë Kolaudim punimesh Rikostruksion I Ujesjellesit te fshatit Rodenj - Fshat I RI Lidhur Kontrata 4 KPPF shpk 99,000
Qeverisja Vendore Këlcyrë Kolaudim punimesh Rikostruksion I Ujesjellesit te fshatit Rodenj - Fshat I RI Lidhur Kontrata 4 KPPF shpk 99,000
Qeverisja Vendore Këlcyrë "Rikonstruksioni i rrjetit te brendshem per Fshatin Shelq" (vazhdim me ujesjellesin e fshatit Rodenj dhe fshatit te ri) 2,192,519 Lidhur Kontrata “ZEQILLARI Shpk 2,191,675.00
Qeverisja Vendore Këlcyrë Supervizion punimesh per objektin "Rikonstruksioni i rrjetit te brendshem per Fshatin Shelq" (vazhdim me ujesjellesin e fshatit Rodenj dhe fshatit te ri) Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Këlcyrë Supervizion punimesh per objektin "Rikonstruksioni i rrjetit te brendshem per Fshatin Shelq" (vazhdim me ujesjellesin e fshatit Rodenj dhe fshatit te ri) Shpallur Procedura

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data