Open Procurement Albania

Rikonstruksion shkolla e mesme "Gramoz Palushi”, Njësia Administrative, Babrru Paskuqan(Programi i Rindertimit)

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Kamëz
Institucioni Prokurues Bashkia Kamez
Objekti i Tenderit Rikonstruksion shkolla e mesme "Gramoz Palushi”, Njësia Administrative, Babrru Paskuqan(Programi i Rindertimit)

Burimi i Financimit:Fonde të vena në dispozicion sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave VKM Nr.166, date 18.03.2022 ” Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të dhe rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkinë Kamzë dhe caktimin e bashkisë Kamëz si njësi zbatuese”, në Vendimin Nr.56, datë 19.05.2022 të Këshillit Bashkiak “Për nje ndryshim ne VKB nr.132, date 22.12.2021”Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2023 -2024”.
Nr. Reference REF-42269-09-19-2022
Vlera / Fondi Limit 200 201 279,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 20-09-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-09-2022
Data e mbajtjes se tenderit 30-09-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1. BOE“NDERTIMI” shpk & NDREGJONI” shpk
2. BOE “RAFIN COMPANY” shpk & “C & S” & “UDHA” shpk
3.BOE AGRI CONSTRUCTION & KACDEDJA shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Ndërtimi SHPK - Ndregjoni SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 186 847 340,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 196189707
  Data e lidhjes se kontrates 02-11-2022
  Kohezgjatja e kontrates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 12 muaj.
  Kohëzgjatja e sherbimit: do të jetë 9 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Ne fazen e pare te vleresimit, eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -B.O.E. AGRI CONSTRUCTION shpk & KACDEDJA shpk, per arsye:
  -Në pikën 2.3.2. Operatoret ekonomike duhet te paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas formatit të miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008,”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”. Shqyrtimi i licencave do te behet mbi bazen e rregullave te parashikuara sa me siper. Licenca profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates duhet te permbaje kategorite e meposhtme: PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI NP-1 A NP-2 B NP3 D NP-4 A NP-7 A NP-11 A PUNIME SPECIALE NDERTIMI NS -1 A NS-2 A NS-3 A NS-4 C NS-8 A NS-9 A NS-12 B NS-13 A NS-14 A NS-18 A NS-19 A; Operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k nuk ka paraqitur licencën profesionale të shoqërisë.
  -Nuk plotëson pikën 2.3.8 të Dokumentave Standarte te Tenderit, konkretisht B.O.E nuk disponon 2 (dy) punonjës të specializuar Betonues dhe nuk disponon 2 (dy) punonjës të specializuar Punime D/alumini dhe plastike PVC.

  Në fazën e II-të nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Ndregjoni SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Ndregjoni SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Ndregjoni SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Ndregjoni SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Kamëz REF-42269-09-19-2022
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 148 datë 27 Tetor 2022
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr. 153 datë 08 Nëntor 2022
  Grafiku i Punimeve
  Raporti Gjeologjik
  Akte nenligjore

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Ligj Nr. 97/2019 “Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Vendim Nr. 166, datë 18.3.2022“Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit dhe rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkinë Kamzë, dhe caktimin e bashkisë Kamzë si njësi zbatuese”
  Vendim Nr. 56, datë 19.05.2022 "Per nje ndryshim ne VKB NR 132 date 22.12.2021 “Per miratimin e detajimit te buxhetit per vitet 2022,2023, 2024”.
  Projekti

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data