Open Procurement Albania

Permiresim i infrastuktures kryesisht ne zone informale qe jane ne proces legalizimi,ne zona banimi me mungese sherbimesh si ujesjelles,kanalizime etj ose ku keto sherbime jane te papershtatshme

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Vau i Dejës
Institucioni Prokurues Bashkia Vau Dejës
Objekti i Tenderit Permiresim i infrastuktures kryesisht ne zone informale qe jane ne proces legalizimi,ne zona banimi me mungese sherbimesh si ujesjelles,kanalizime etj ose ku keto sherbime jane te papershtatshme
Në Buletinin Nr. 31 datë 18 Qershor 2024 është njoftuar modifikimi i kontrates, sa i perket periudhes kohore
Ishte Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër : 6 muaj nga nënshkrimi i kontratës.
Dhe afati i ri (nëse është rasti): 2 muaj te tjere.
Nr. Reference REF-79762-09-13-2023
Vlera / Fondi Limit 52 650 234,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 14-09-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 29-09-2023
Data e mbajtjes se tenderit 29-09-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 9
Operatore Konkurues 1. “NDERTIMI” shpk
2.“ BOE “K.M.K” shpk & “CAUSHI” shpk
3. “S.M.O.UNION” shpk
4. “BE-IS” shpk
5. “KTHELLA” shpk
6. “LODI CONSTRUCTION” shpk
7. “PEPA GROUP GROUP” shpk
8. “LIQENI VII” shpk
9. “VARAKU E” shpk
10. “Rroku GUEST” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • LODI CONSTRUCTION
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 47 381 552,00
  Data e shpalljes se fituesit 10-10-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 56857862
  Data e lidhjes se kontrates 18-10-2023
  Kohezgjatja e kontrates 4 jave nga mbajtja e procesverbalit te fillimit te punimeve
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. NDERTIMI shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.7 te DST se, pasi nuk ka paraqitur kontrate te vlefshme me nje landfill
  -Nuk ka plotesuar ne menyren e duhur formularin e vetedeklarimit

  2. BOE K.M.K shpk dhe CAUSHI, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.7 te DST se, pasi nuk ka paraqitur kontrate te vlefshme me nje landfill
  -Nuk ka plotesuar ne menyren e duhur formularin e vetedeklarimit

  3. S.M.O.UNION shpk, per arsye:
  -Ka deklaruar se disponon nje punonjes me profesion hidraulik por i punesuar ne pozicionin betonues
  -Ka paraqitur nje kontrate te ngjashme me Fondin Shqiptar te Zhvillimit por situacioni perfundimtar nuk eshte i sakte pasi eshte firmosur dhe vulosur nga ana e OE, mbikqyresi i punimeve por jo nga AK.
  -Nuk ka paraqitur nje vertetim per shlyerjen e taksave vendore

  4. BE IS shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur kontrate te vlefshme me nje landfill

  5. KTHELLA shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur kontrate te vlefshme me nje landfill

  6. PEPA GROUP GROUP shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur kontrate te vlefshme me nje landfill

  7. LIQENI VII shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur kontrate te vlefshme me nje landfill

  8. VARAKU E shpk , per arsye:
  -Nuk ka paraqitur kontrate te vlefshme me nje landfill

  9. Rroku GUEST shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion qe provon plotesimin e kritereve te kerkuara
  -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Operatori ekonomik “Rroku GUEST” shpk, nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:
  Me datë 13.09.2023, Bashkia Vau Dejës ka publikuar procedurën “Permiresim i infrastuktures kryesisht ne zone informale qe jane ne proces legalizimi,ne zona banimi me mungese sherbimesh si ujesjelles,kanalizime etj ose ku keto sherbime jane te papershtatshme”, me nr Ref 79762-09-13-2023, me fond limit 52.650.234(pesedhjete e dy milion e gjashteqind e pesedhjete mije e dyqind e tridhjete e kater)lek pa tvsh, me afat realizimi 6 muaj nga mbajtja e procesverbalit te fillimit te punimeve. Me datë 18.10.2023, është nënshkruar kontrata e punes ndërmjet Bashkisë Vau Dejës dhe Operatorit Ekonomik, ndërsa me datë 10.11.2023 kanë filluar punimet. Me datë 15.04.2024, është kërkuar zgjatja e afatit të punimeve nga Lodi Construksion dhe nga mbikqyresi i punimeve, dhe është miratuar nga AK-ja.
  Në respektim të ligjit të prokurimeve publike me ndryshimet përkatëse, gjatë zbatimit të kontratës, ka lindur nevoja që të bëhet modifikimi i afatit të kontratës fillestare. Arsyet janë dokumentuar nga OE dhe mbikqyresi i punimeve, tek autoritetit kontraktor me procesverbalet përkatese dhe në datat e caktuara sipas kushteve të kontratës dhe brenda afateve te saj. Shkak për ndërprerjen janë ndërtimet pa leje të bëra mbi KUZ dhe problematikat nga banprët, të cilat pengojnë vazhdimin e punimeve sipas grafikut të parashikuar te punimeve.
  Arsyet se përse janë rrethana të paparashikueshme është për shkak se gjatë zbatimit të kontratës duke qenë kjo një objekt që prek rruge lagjesh dhe zonë shum të banuar, janë konstatuar ndërtime të reja pa leje ndërtimi, mbi të cilat duhet vepruar pasi pengojne zbatimin e projektit , por ndërtimet pa leje kanë një procedure që duhet ndjekur nga bashkia e cila është jo e shkurter në kohe dhe ka krijuar shqetesime dhe konflikte tek banoret.
  Ky modifikim nuk ndryshon natyren e kontratës fillestare, pas nuk ndikon ne sasite e parashikuara ne preventiv ne ndryshim te projektit dhe as ne cmim.
  Punimet kane filluar me date 10.11.2023 dhe kontrata ka pasur afat zbatimi 6 muaj, data e modifikimit te kontrates eshte data 10.5.2024 dhe afati i ri i perfundimit te punimeve eshte 09.07.2024
  Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 52.650.234(pesedhjete e dy milion e gjashteqind e pesedhjete mije e dyqind e tridhjete e kater)lekë pa TVSH
  Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër : 6 muaj nga nënshkrimi i kontratës.
  Dhe afati i ri (nëse është rasti): 2 muaj te tjere.
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 89 datë 30 Tetor 2023
  Projekt 1
  Projekt 2
  Projekt 3
  Preventiv 1
  Preventiv 2
  Preventiv 3
  Raport Teknik 2
  Raport Teknik 3
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Njoftuar modifikimi i kontrates ne Buletinin Nr. 31 datë 18 Qershor 2024
  Projekti

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data