Open Procurement Albania

Blerje inerte

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
Objekti i Tenderit Blerje inerte

Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë
Nr. Reference REF-97983-03-11-2024
Vlera / Fondi Limit 97 214 000,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Rishpallje me Njoftim Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 12-03-2024
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 11-04-2024
Data e mbajtjes se tenderit 11-04-2024
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1. SHPRESA-AL shpk
2. A R J E I L sh.p.k
3. ALBSTRUKTUR sh.p.k
4. KRONOS KONSTRUKSION sh.p.k
5. SIRETA 2F sh.p.k
6. BOE VIANTE Konstruksion shpk & KEGLI-DURI shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Shpresa-Al SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 77 623 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 19-04-2024
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem:
  1. A R J E I L sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur raport analizë ose raport testimi për mallrat
  -Nuk ka deklaruar se disponon impiant prodhimi dhe përpunimi të inerteve në pronësi/me qera
  -Nuk ka paraqitur deklaratë nga administratori ku merr përsipër në çdo kohë furnizimin e Autoritetit Kontraktor në të gjithë ditët e javës

  2. “ALBSTRUKTUR” sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit
  -Nuk ka paraqitur raport analizë ose raport testimi për mallrat
  -Nuk ka deklaruar se disponon impiant prodhimi dhe përpunimi të inerteve në pronësi/me qera

  3. KRONOS KONSTRUKSION sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit
  -Nuk ka paraqitur raport analizë ose raport testimi për mallrat
  -Nuk ka deklaruar se disponon impiant prodhimi dhe përpunimi të inerteve në pronësi/me qera

  4. SIRETA 2F sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur raport analizë ose raport testimi për mallrat
  -Nuk ka paraqitur dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit
  -Nuk ka deklaruar se disponon impiant prodhimi dhe përpunimi të inerteve në pronësi/me qera
  -Nuk ka paraqitur deklaratë nga administratori ku merr përsipër në çdo kohë furnizimin e Autoritetit Kontraktor në të gjithë ditët e javës
  -Nuk ka paraqitur Çertifikatë ISO 9001-2015 ose ekuival
  -Nuk ka paraqitur Çertifikatë ISO 14001-2015 ose ekuivalent

  5. BOE VIANTE Konstruksion shpk & KEGLI-DURI shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur raport analizë ose raport testimi për mallrat
  -Nuk ka paraqitur dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit
  -Nuk ka deklaruar se disponon impiant prodhimi dhe përpunimi të inerteve në pronësi/me qera
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shpresa-Al SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shpresa-Al SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shpresa-Al SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shpresa-Al SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Procesverbal "Per argumentimin e për përcaktimin e arsyeve për mosndarjen e procedurës së prokurimit në lote"
  Formular i Njoftimit te Fituesit Perfundimtar

  Blerje inerte

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
  Institucioni Prokurues Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
  Objekti i Tenderit Blerje inerte

  Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë
  Nr. Reference REF-80371-09-18-2023
  Vlera / Fondi Limit 130 829 660,00
  Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
  Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 19-09-2023
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 19-10-2023
  Data e mbajtjes se tenderit 19-10-2023
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika1: b) Në proçedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme.
  Shenime Më datë 09.11.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është protokolluar ankesa e operatorit ekonomik “Shpresa Al” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Shpresa Al” SHPK.

  Më datë 05.12.2024, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shpresa Al” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rihapjen e procedurës të ketë parasysh konstatimet e mësipërme të bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik

  Më datë 16.01.2024, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi dokumentacionin e çështjes dhe e diskutoi në tërësi vendosi:
  1. Të lejojë autoritetin kontraktor për vijimin me hapat e mëtejshme të procedurës
  2. Autoriteti kontraktor me ripublikimin e procedurës së prokurimit, të dërgojjë pranë KPP-së vendimin Nr. 1246/2023

  Më datë 06.03.2024, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi dokumentacionin e çështjes dhe e diskutoi në tërësi vendosi:
  1. Të lejojë autoritetin kontraktor për vijimin me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit Buletini Nr. 93 datë 13 Nëntor 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Procesverbal "Per Percaktimin e Arsyes per Mosndarjen e Procedures se Prokurimit ne Lote"
  Formular Ankimimi “Shpresa Al” SHPK
  Formular Vendimi KPP
  Formular Vendimi KPP
  Formular Vendimi KPP

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data