Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Qeverisja Vendore Librazhd 62 179 2,652,767,000 138 2,485,862,438 2,277,960,283

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Librazhd Disiplinim i ujerave te Bardha ne pjesen veriore te Bibliotekes Librazhd 3,336,025 Announced Procurement
Local Unit Librazhd Punime emergjente per venien ne funksion te rruges se lagjes Lala, Letem , Njesia Administrative Lunik 3,976,979 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK 3,945,032.00
Local Unit Librazhd Ndertim Kalimi Emergjent te Perroit Murrash, me strukture betoni (Hd=3M) Fshati Arrez 2,745,500 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK 2,718,652.00
Local Unit Librazhd Shtese kontrate per objektin: Rikonstruksion i rruges se fshatit Hotolisht dhe kthesa e Xhyres, Njesia Administrative Hotolisht 2,048,281 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 1,968,573.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion dhe shtim prurje ne Ujesjellesin Letem , Njesia Administrative Lunik 2,142,483 Signed the Contract Ergi SHPK 2,132,958.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i Kanalit «RINE», Dorez , Librazhd 13,298,647 Announced Procurement
Local Unit Librazhd Permiresim i banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara 36,766,028 Signed the Contract CURRI shpk & IDI 2005 shpk 36,584,127.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i oborrit dhe punime ne hollin e shkolles se mesme Ibrahim Muça 5,074,342 Signed the Contract ''2 Z Konstruction'' shpk & ''I.C.C GROUP'' shpk 5,049,562.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i Kanalit Vadites te Mesit, Gizavesh, Dorez , Librazhd 51,816,490 Signed the Contract “Kupa” shpk & “Korabi 2007” & “Liqeni VII” SH.A 49,995,854.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion rruge rurale dhe hapje trase ne rrugen e lagjes Roci _ Bogdani 2,117,045 Signed the Contract “Viante konstruksion” 2,046,113.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i rruges se fshatit Hotolisht dhe kthesa e Xhyres, Njesia Administrative Hotolisht 11,637,992 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 11037407.8
Local Unit Librazhd Riparime te pjesshme ne kanalet vaditese te njesive administrative 1,657,503 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK 1,646,684.00
Local Unit Librazhd Drenazhim i rreshqitjes Rrapun, Dorez 2,300,462 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK 2,290,898.00
Local Unit Librazhd Ndertim vepra rrugore dhe ujore ne njesite administrative te Bashkise Librazhd 6,182,595 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK & VIANTE Konstruksion 6,146,926.00
Local Unit Librazhd Krijim murali ne fasaden e pallatit nr.12 Signed the Contract Ergi SHPK 278,000
Local Unit Librazhd Rehabilitim, perforcim banesash ekzistuese dhe rikonstruksion qendra e fshatit Togez 32,787,737 Signed the Contract ERGI shpk - IDI 2005 shpk 32,626,559.00
Local Unit Librazhd Ndertim Ure Tip BELI mbi lumin Shkumbin per lagjen Rrethi i Bardhe, Hotolisht 7,491,428 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 7,097,996.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i Kanalit Gurakuq- Kuturman( Loti i I-re, ndertim i Sifonit te Madh). 27,045,000 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 25958804.7
Local Unit Librazhd Ndertim Ure Tip “ BELI” mbi lumin Shkumbin per lagjen “ Rrethi i Bardhe”, Hotolisht. 7,491,428 Cancelled Procurement
Local Unit Librazhd Shtese anesore 3 kate dhe ndertim palestre per shkollen 9- vjecare Vilson Blloshmi, Librazhd 69,067,893 Signed the Contract Ergi SHPK 67,177,826.00
Local Unit Librazhd Riparime te pjesshem ne godinat arsimore 4,103,317 Signed the Contract KUPA SHPK 4,061,219.00
Local Unit Librazhd Shtese kontrate " Rehabilitim urban i zones perreth fushes se Sportit" 1,834,948 Signed the Contract + Additional Contract "DELIA IMPEX SHPK -LOSHI BL SHPK" 1,834,244.00 
Local Unit Librazhd Shtese kontrate per : “ Rikonstruksion i Rrugeve Rurale ne Bashkine Librazhd per vit in 2018 ". 2,605,087 Signed the Contract + Additional Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK & VIANTE Konstruksion 2,597,364.00
Local Unit Librazhd Riparim depozite Ujesjellesi Vulcan dhe Sistem KUZ, fshati Hotolisht, NJ.A.Hotolisht 11,221,491 Signed the Contract “Viante konstruksion” 11,065,988.00
Local Unit Librazhd Ndertim Ujesjellesi Hotolisht Fshat, NJ.A. Hotolisht , fshati Merqize dhe lagje Spathar, NJ.A.Qender 53,097,994 Re-Proclaimed and Signed the Contract NDREGJONI SHPK -KUPA SHPK 52,275,663.00
Local Unit Librazhd Punime per transportin e tubave dhe ndertimin e sifonit te kanalit ujites , Lagjja Alla Shpata, fshati Zgosht Signed the Contract HASBALLA 629,999
Local Unit Librazhd Rikostruksion i pjesshem shkolla 9- vjecare, Vehcan, Nj.A.Hotolisht 10,675,770 Signed the Contract BELADI SHPK 10,097,110.00
Local Unit Librazhd Ndertim miniparku dhe rehabilitim ish-venddepozitimi i mbetjeve urbane 25,848,709 Signed the Contract BAJRAMI-N&Meteo SHPK 25,073,172.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion me asfaltobeton i rrugeve te demtuara ne qytet dhe njesite administrative 26,371,412 Signed the Contract Ergi SHPK 26,355,117.00
Local Unit Librazhd Ndertim prite gjatesore prane Ures Xhyre, Nj.A.Hotolisht 3,282,306 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 3,010,776.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data