Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Qeverisja Vendore Librazhd 62 179 2,652,767,000 138 2,485,862,438 2,277,960,283

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Librazhd Devijim i tubacionit rrjeti kryesor burimi Spathar Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK 731,414
Local Unit Librazhd Riparime te shtresave asfaltike ne Nj.Administrative dhe ne Bashkine Librazhd 4,156,064 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 4,057,131.00
Local Unit Librazhd Mbrojtje lumore pergjate lumit Shkumbin 1,797,136 Signed the Contract METEO SHPK 1,545,560.00
Local Unit Librazhd Rehabilitim i Shesheve midis pallateve Lagjja Sheja 4,670,219 Cancelled Procurement
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i shkalleve hyrese te Bashkisë Librazhd Cancelled Procurement Jueli 738,000.00
Local Unit Librazhd Rikualifikimi i qendres se fshatit Fushe Studen dhe ndertimi i shtegut te biçikletave 14,030,660 Signed the Contract AVDULI SHPK 11,141,753.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i zyrave te shoqerise 2,500,000 Announced the Winner RESTAURIM GURRA–KACA SHPK 2,458,564.00
Local Unit Librazhd Mbikqyrje e punimeve per objektin : ” Rikualifikimi i qendres se fshatit Fushe Studen dhe ndertimi i shtegut te biçikletave Announced the Winner NET-GROUP 264,773.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i Kanaleve Vaditese ne Bashkine Librazhd 9,999,998 Cancelled Procurement “2Z KONSTRUKSION” shpk & “I.C.C GROUP” shpk & “VISCONS GROUP” shpk 9,971,472.00
Local Unit Librazhd Riparime te pjesshme ne kanalet vaditese ne Bashkine Librazhd 3,749,246 Announced Procurement
Local Unit Librazhd Riparime te pjesshme ne kanalet vaditese ne Bashkine Librazhd 3,749,246 Cancelled Procurement
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i shkalleve hyrese te Bashkis Librazhd Signed the Contract DOKSANI-G SHPK 449,800
Local Unit Librazhd Ndertim rrjeti i ri shperndares ujesjelles , lagje ish-Grumbullimi, Librazhd 2,800,000 Announced Procurement
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i rrugeve rurale per vitin 2021 Bashkia Librazhd 7,344,098 Signed the Contract ''2 Z Konstruction'' shpk & ''I.C.C GROUP'' shpk 6,502,372.00
Local Unit Librazhd Permiresim i banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara 34,629,988 Announced the Winner BAJRAMI N SHPK 32,164,319.00
Local Unit Librazhd Punime ne rrugen e lagjes Vasku per eleminim rreshqitjeje fshati Hotolisht ,NJ.Ad.Hotolisht , Bashkia Librazhd 1,168,162 Announced the Winner 2Z KONSTRUKSION SHPK 1,131,022.00
Local Unit Librazhd Izolim i soletes se shkolles 9-vjecare “ Vilson Blloshmi" 1,158,556 Signed the Contract AMOIS OIL SHA & ERGI shpk 1,130,135.00
Local Unit Librazhd Ndertimi i Ujesjellesit te fshatit Polis Gostime, Njesia Administrative Polis , Bashkia Librazhd 66,223,040 Announced the Winner “Meteo” shpk & “Shendelli” shpk 64,984,256.00
Local Unit Librazhd Punime ne rrugen e lagjes Vasku per eleminim rreshqitjeje fshati Hotolisht ,NJ.Ad.Hotolisht , Bashkia Librazhd 1,168,162 Cancelled Procurement
Local Unit Librazhd Ndertim i Central Park ( Parku Qendror) 36,329,609 Announced the Winner ERGI SHPK-LEON KONSTRUKSION SHPK 36,204,188.00
Local Unit Librazhd Disiplinim i ujerave te Bardha ne pjesen veriore te Bibliotekes Librazhd “ 3,316,957 Announced the Winner KUPA SHPK 3,261,155.00
Local Unit Librazhd «Riparime te pjesshme ne kanalet vaditese : Kanali Rezervuarit Vehcan, Kanali Gurre Mushane Zdranjsh Katund, kanali Orenje – Floq, kanali Zabzune , kanali Gostime, Mirake Sifoni Zgosht, Kanali Dishes Stebleve, Kanali Gurra e Zeze Xhyre, kanali Kamine Xhyre, kanali Vija e re Prevalle, kanali Staravec Vulcan, Kanali Vertopi- Zabeli Kokreve « . 3,882,566 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK & JODJON-PO 3,843,960.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion ne kanale vaditese ( kanali Joletes Polis, kanali Taksimi Gjures Kuterman , kanali Vija e Vogel Dardhe, Vija e Gurit Prevalle 7,800,000 Signed the Contract “Viante konstruksion” 7,660,050.00
Local Unit Librazhd Punime per nderhyrje dhe riparime te detyruara ne rruget rurale te demtuara nga rreshqitjet 2,428,622 Announced the Winner RESTAURIM GURRA–KACA SHPK & JODJON-PO 2,410,064.00
Local Unit Librazhd Ndertim ure dhe punime mbrojtje rruge , toke dhe objektesh te demtuara nga rreshqitjet dhe reshjet 10,300,658 Announced the Winner KUPA SHPK 10,129,070.00
Local Unit Librazhd Rehabilitim i shesheve ne qender te fshatit Togez, Nj.Ad.Qender dhe fshati Floq Nj.Ad.Orenje 8,332,965 Signed the Contract MONA shpk & “LIQENI VII”shpk 8,082,835.00
Local Unit Librazhd Ndertim shkolla 9-vjecare vartese Sebisht, Njesia Administrative Stebleve 3,333,333 Signed the Contract NEAL-86 shpk & Ardjan Preçi 3,300,740.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te Bashkise Librazhd 8,322,846 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK & VIANTE Konstruksion 8,277,591.00
Local Unit Librazhd Ndertim miniparku i qytetit prane Argjinatures se Lumit Shkumbin ( Faza e II dhe Faza e III) 13,926,414 Signed the Contract “Meteo” shpk & “Shendelli” shpk 13,725,553.00
Local Unit Librazhd RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TE UJESJELLESIT NE FSHATIN ZGOSHT, BASHKIA LIBRAZHD 26,996,121 Announced the Winner KUPA SHPK 25,917,508.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data