Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Qeverisja Vendore Librazhd 62 175 2,565,684,228 138 2,485,862,438 2,277,960,283

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Librazhd Ndertim ure metalike ,HD=5m fshati Gurakuq ,NJ.Adm Orenje,Bashkia Librazhd. 2,170,533 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK 1,951,972.00
Local Unit Librazhd Permiresim i banesave ekzistuese per komunitete te varfra dhe te pafavorizuara 25,952,112 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK & VIANTE Konstruksion 24,666,872.00
Local Unit Librazhd Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Kokreve faza e I-re ,Njesia Administrative Hotolisht ,Bashkia Librazhd 83,237,019 Re-Proclaimed and Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 59,789,314.00
Local Unit Librazhd Ndërtim i shkollës së mesme Polis dhe ndërtim Palestre, Bashkia Librazhd 93,146,734 Signed the Contract Ergi SHPK 87,693,553.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion Kanali i Roçit , Nj.Ad.Hotolisht , kanali Orenje Floq, kanali Letem (Geshtenje ne vazhdim), kanali kullues Studen 15,499,999 Signed the Contract AVDULI SHPK 11,986,058.00
Local Unit Librazhd Hidroizolim i shkollave dhe institucioneve 4,115,197 Signed the Contract AVDULI SHPK 3,250,090.00
Local Unit Librazhd Zgjerim “ Miniparkut te Qershive” + ndertim i vendparkimit per automjetet 6,039,990 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK & VIANTE Konstruksion 6,000,767.00
Local Unit Librazhd Sistemim asfaltim i rruges Fshatit Spathar (Loti I) Bashkia Librazhd 83,324,105 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 55,715,412.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion ne tregun e qytetit 2,597,441 Signed the Contract 2Z KONSTRUKSION SHPK 2,545,104.00
Local Unit Librazhd Ndertim Central Park (Parku Qendor ) Faza II 33,842,622 Signed the Contract LIS KONSTRUKSION 27,037,612.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i rruges Mirake – Gjovac , Nj.Ad.Polis 52,732,110 Signed the Contract “ASI-2A CO” sh.p.k & “2Z KONSTRUKSION” sh.p.k 39,000,074.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te Bashkise Librazhd 4,163,394 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK 4,104,859.00
Local Unit Librazhd Sistemim Asfaltim i rruges se fshatit Çerçan, Nj.Ad.Hotolisht 41,147,368 Signed the Contract Caushi M & K.M.K 30,218,111.00
Local Unit Librazhd Riparime te pjesshme ne kanalet vaditese ne Bashkine Librazhd 3,500,000 Signed the Contract ASI-2A CO 3,465,356.00
Local Unit Librazhd Ndertim i kendit sportiv ne Shkollen e Mesme te Bashkuar Orenje 4,745,737 Signed the Contract Aida Construction 3,973,798.00
Local Unit Librazhd Rehabilitim i shesheve dhe rrugeve lagjja Mirake Plane, Nj.Administrative Polis 20,197,293 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 17,746,740.00
Local Unit Librazhd Zgjerim i Trotuarit ne Rrugen ‘Arberia’ , Librazhd 5,955,206 Signed the Contract 2Z KONSTRUKSION SHPK 5,075,713.00
Local Unit Librazhd Vendtakimi i perroit Sheh, Polis me lumin e Gostimes , Nj.Adm.Polis (faza II) 3,333,333 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 3 204544
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te Bashkise Librazhd 8,333,253 Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK & VIANTE Konstruksion 8,279,930.00
Local Unit Librazhd Ndertim i bazamenteve te ures ne perroin e Rinasit , fshati Gure Kuq 6,581,547 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 5,707,312.00
Local Unit Librazhd Rehabilitim i Shesheve midis pallateve Lagjja Sheja 6,532,136 Signed the Contract METEO SHPK 5,862,744.00
Local Unit Librazhd NDERTIM RRJETI KUZ , FUSHA E GURRES , QYTETI LIBRAZHD 8,333,000 Cancelled Procurement
Local Unit Librazhd Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara 28,291,720 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 26,729,830.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i Rruges Kraste – Gizavesh , Bashkia Librazhd 98,505,655 Signed the Contract 2 T SHPK 57,516,136.00
Local Unit Librazhd Rikonstruksion i Kanaleve Vaditese ne Bashkine Librazhd 9,999,998 Signed the Contract ASI-2A CO 9,523,375.00
Local Unit Librazhd Ndertim i linjave te reja dhe kasetave te matesave ne zonat rurale Signed the Contract HB-GROUPCONSTRUCTION 785,000
Local Unit Librazhd Devijim i tubacionit rrjeti kryesor burimi Spathar Signed the Contract RESTAURIM GURRA–KACA SHPK 731,414
Local Unit Librazhd Riparime te shtresave asfaltike ne Nj.Administrative dhe ne Bashkine Librazhd 4,156,064 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 4,057,131.00
Local Unit Librazhd Mbrojtje lumore pergjate lumit Shkumbin 1,797,136 Signed the Contract METEO SHPK 1,545,560.00
Local Unit Librazhd Rehabilitim i Shesheve midis pallateve Lagjja Sheja 4,670,219 Cancelled Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data