Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
221 1385 5,962 70,468,097,261 4,470 45,345,067,571 39,687,669,697

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Rikonstruksion linje kabllore nga kabina Kadija 1 deri tek kabina Kullota, zhvillim rrjetit TM/TU Postribe, Rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina murore Qender Drisht dhe shtyllore e re Kalaja e Drishtit, Rikonstruksion I rrjetit TU dhe kabines Qender Shtoj 46,157,811 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Ndertim i dy Fiderave te rinj T7 dhe T8 20 KV nga Nenstacioni Kombinat ne paralel me Fiderat F 13 dhe F 18 te Nenstacionit Kashar. 59,996,421 Njoftuar Fituesi K A C D E D J A SHPK 56,994,947
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane PROJEKTIM I SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT UJOR HEC VAU I DEJËS – HEC KOMAN DHE KRIJIMI I MUZEUT HISTORIK PËR ZHVILLIMIN TURISTIK TË ZONËS PRANË HEC KOMAN 22,592,319 Lidhur Kontrata "AVE CONSULTING" SHPK & "CASANOVA & HERNANDEZ ARCHITECTS" & "LAND&CO" SHPK
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Shërbime në funksion të rritjes së imazhit dhe organizimi i eventeve të KESH sh.a. 14,152,369 Lidhur Kontrata LIZARD
Sh.A Posta Shqiptare Filiali Tirane RIKONSTRUKSION I ZYRAVE POSTARE: NR.19, VAQARR, KRRABË, NDROQ, KASHAR, TË FILIALIT TË POSTËS SH.A. TIRANË. 7,150,354 Njoftuar Fituesi ARKONSTUDIO SHPK 6,998,868
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Auditimi nga nje shoqeri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare te OST sh.a. per vitin 2020 sipas Standarteve Nderkombetare te Auditimit 1,250,000 Lidhur Kontrata GRANT THORNTON 1,250,000
Sh.A Albpetrol Blerje kushineta 3,727,750 Shpallur Procedura
Sh.A Posta Shqiptare Filiali Gjirokaster RIKONSTRUKSIONE TE ZYRAVE POSTARE TE FILIALIT GJIROKASTER 5,679,866 Shpallur Procedura
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit DAMAS 28,000,000 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Rikonstruksion i Kabinave Elektrike Nenstacioni Rajonal Qender Farke dhe Traktora 104,707,199 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Rikonstruksion tokëzimi kabinash Kukës 31,117,637 Shpallur Procedura
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje të pjesëve të këmbimit për paisjet e rrjetit të telekomunikacionit SDH 7,760,000 Lidhur Kontrata KLEDIA-06 7,760,000
Termocentrali Vlore sh.a Riparim i cative dhe brezave fundore te ndertesave kryesore 5,815,000 Njoftuar Fituesi NGRACAN 1934 SHPK 4,285,500
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Transformator fuqie TL/TM për N/Stacione kritike (Rexhepaj ; Jagodinë). 119,999,612 Lidhur Kontrata “DABAR” shpk & “ILIRIADA” shpk 118,799,521
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane FURNIZIM INSTALIM 5 (PESË) COPË ÇELËSA 3 POLAR U – 245 KV ME GAS SF6 PËR ZËVENDËSIMIN E ÇELËSAVE TË BLLOQEVE GJENERATOR - TRANSFORMATOR, 4 (KATËR) NË HEC KOMAN DHE 1 (NJË) NË HEC FIERZË 150,000,000 Njoftuar Fituesi SHANSI INVEST 148,725,200
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje pajisje dhe programe informatike 9,980,000 Njoftuar Fituesi C.C.S. SHPK 7,732,350
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST VNM paraprake dhe VNM e thelluar për projektin “Programi i eficencës së Energjisë të Sektorit të Transmetimit 1,000,000 Lidhur Kontrata INSTITUTI DEKLIADA - ALB
Sh.A Posta Shqiptare Filiali Mat Rikonstruksion i Zyrave Postare Baz,Gjoricë,Bulqizë e Re,Zyra e Pensioneve Burrel , Filiali Posta Shqiptare sh.a Mat 5,103,551 Njoftuar Fituesi UDHA 5,100,303
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Menaxhimi financiar (Testi i zhvlerësimit dhe IFRS9) për vitin 2020. 3,200,000 Njoftuar Fituesi DELOITTE ALBANIA SH.P.K 2,952,000
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Paisja me kartela te sigurimit teknik per punonjesit e OSSH sh.a", për një periudhë tre vjeçare 44,985,000 Shpallur Procedura
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Blerje karburant Diesel D1 dhe Benzine per vitin 2021 184,500,000 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Zhvillim i rrjetit TM/TU kabina KLM 2, Ndertim i rrjetit Ajror TM 10 dhe i kabines shtyllore Ullishta F8. Rikonstruksion rrjetit kabllor TM 10 Kv dhe kabina Box Skorje, Rikonstruksion rrjetit TU kabine shtyllore Kthesa e Balldrenit, Lezhe 33,369,636 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Rikonstruksion nga ana ndertimore e disa kabinave tip Box dhe muratore te fidrave 20 Kv Shkoder 32,858,996 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Rikonstruksion i kabinave rrjeti TU me ABC ne fidrin 1 Trush, N/Stacioni 35/6 kv Trush 67,825,890 Shpallur Procedura
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Ndryshime/zhvillime ne platformen IT online te shitjes se energjise elektrike 19,909,666 Njoftuar Fituesi KREATX shpk & S&T Albania shpk 16,800,000
Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Ndertimi i linjes TM 10 KV Fideri Bogove per furnizimin e Teqese Tomorr dhe Energjizimi i NStacionit 110 35 10 kv Corovode 27,861,623 Lidhur Kontrata “AZ TRADING” sh.p.k & “ARKONSTUDIO” sh.p.k 26,111,192
Sh.A Posta Shqiptare Filiali Kukes Rikonstruksion Zyrat Postare Qender Kukes dhe Qender Has 5,797,438 Shpallur Procedura
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Mirembajtja e videowalleve dhe pajisjeve multimediale te sallave per 3 vite 38,612,381 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Automatizim i komandimit ne distance RTU 187,809,333 Shpallur Procedura
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Vlerësim i Përgjithshëm mbi Sigurinë Kibernetike dhe kryerje e Testimeve mbi Infrastrukturën dhe Platformave Teknologjike 100,000,000 Lidhur Kontrata “Jones Group International” & “Dynology Corporation” & “ENEVO Group” 98,900,000

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data